ALV online

In verband met de coronasituatie zal deze vergadering online gehouden worden op 17 november 19:30 uur.

Omdat de voorjaarsvergadering niet heeft plaatsgevonden, zal op deze vergadering o.a. zowel de Jaarrekening van 2019 als de Begroting voor 2021 behandeld worden. De vergaderstukken staan online op de bestuurspagina (wel eerst inloggen). Tot 6 november kunnen er schriftelijk vragen gesteld worden welke uiterlijk 12 november beantwoord zullen worden. Zowel de vragen als de antwoorden zullen op de site bij de stukken geplaatst worden zodat alle leden hier kennis van kunnen nemen.
Er kan tot 4 dagen na de vergadering via email gestemd worden over voorgestelde besluiten, hierdoor kunnen alle leden hun stem uitbrengen, ook als zij tegen technische problemen aanlopen. Uitslag van de stemming zal 7 dagen na de ALV gecommuniceerd worden.

Op de bestuurspagina wordt duidelijk uitleg gegeven hoe e.e.a. op de PC of Smartphone opgestart moet worden en welke link nodig is om toegang tot de vergadering te krijgen.