ALV. “on line”

De najaars-ALV is gepland op dinsdag 21 november a.s.
Naar aanleiding van de antwoorden in de Enquete, waaruit duidelijk bleek dat
het merendeel van de leden de voorkeur heeft voor 1 x live en 1 x on-line,
zal deze vergadering on-line plaatsvinden. De ALV in het voorjaar 2024 zal dan live zijn.
De aanvang is 19.30 uur.
De vergaderstukken staan op de Blocqsite:   klik hier