De vereniging kent een enthousiast shanty-koor. Wil je meezingen, neem dan contact op met de muzikaal leider van het koor Jan Kole : 035 6947660

jufferblocq1 jufferblocq2