Blocq Buys Regatta – 17-18 april 2021 

Het succes van de Blocq Texel Regatta (BTR), die altijd aan het einde van het seizoen wordt georganiseerd, heeft de wedstrijdcommissie geïnspireerd om ook aan het begin van het seizoen een soortgelijk evenement te organiseren.

Net zoals de BTR zal de Blocq Buys Regatta (BBR) de sportieve en sociale elementen combineren. Om het evenement laagdrempelig te houden is de start op zaterdagochtend met een enkele overnachting in de Buyshaven van Enkhuizen. Op zondag varen wij dan weer terug naar de Blocq. Op beide dagen zullen wedstrijdrakken worden gevaren, die kort voor dit weekend worden gecommuniceerd. Het palaver zal op zaterdagochtend 9:00u worden gehouden. 

Het definitieve programma, inclusief het sociale deel op zaterdagavond zal mede afhankelijk zijn van de situatie rondom COVID-19

De handicaps tijdens de Blocq Buys Regatta worden bepaald door de SW waarden zoals verstrekt door Sail Support. Dit wordt verzorgd door Remco Schipper. Nieuwe deelnemers dienen een SW formulier in te vullen met de gegevens van het schip. Het SW-formulier is te vinden op de website (https://blocq.nl/activiteiten/wedstrijden/uitslagen-inschrijven/). Indien je deelnemer bent aan de woensdagavondwedstrijden wordt deze SW gehanteerd tenzij je vooraf een aangepast SW formulier opstuurt. SW formulieren dienen uiterlijk 13 april 2021 te zijn ontvangen op blocqbuysregatta@gmail.com. Later ontvangen SW formulieren kunnen in principe niet meer in behandeling worden genomen.

De keuze wel of niet met gennaker / spi kan tot en met einde palaver op zaterdagochtend gemaakt worden. De keuze geldt dan voor de alle rakken.

Laat svp zo snel mogelijk weten als je de intentie hebt mee te varen. Een mail aan blocqbuysregatta@gmail.com(en denk eraan indien van toepassing het SW formulier mee te sturen). Ook als je wilt opstappen of ruimte hebt voor opstappers, horen wij dat graag. Wij zullen ons best doen om dit zo goed mogelijk te faciliteren.

Verdere informatie volgt in de week voorafgaand aan de wedstrijd.

Groeten van de wedstrijdcommissie, voor vragen altijd bereikbaar:

  • Sjeng Lumeij                06-51218206 – j.t.lumeij@uu.nl
  • Jaap Jan Stevenhagen 06-81150929 – jaapjan@stevenhagen.nu
  • Remco Schipper           06-83710007 – remcosc@gmail.com
  • Berry Ruisendaal          06-53245165 – whynot@ruisendaal.com