De Watersportvereniging ‘de Blocq van Kuffeler’ werd in 1987 opgericht door een aantal oud leden van ‘Naarden’. Door diverse (externe) problemen kon de vereniging pas in 2000 feestelijk worden geopend.

De haven
De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van de zeilsport. Jaarlijks wordt een breed scala aan activiteiten ontplooid. Natuurlijk zijn er zeiltochten gedurende het vaarseizoen: een zeetocht naar Engeland en een voor- en najaarstocht op het IJsselmeer. Voor de wedstrijdzeilers wordt de woensdagavond een vast agendapunt en er worden regelmatig jeugd zeillessen gegeven en af en toe wordt er bij voorbeeld een manoeuvreercursus georganiseerd. In de wintermaanden vinden cursussen en andere bijeenkomsten plaats in ons clubhuis ‘De Blocqhut’. Verder houden we diverse gezelligheidsbijeenkomsten, veelal opgeluisterd door zang van het eigen shantykoor ‘Het Jufferblocq’ en/of The Lady’s of the Blocq. Periodiek verschijnt ons clubblad ‘Blocqschrift’.

activiteit

Zelfwerkzaamheid

Een belangrijke basis voor het lidmaatschap van onze vereniging is zelfwerkzaamheid. De leden voeren alle beheerstaken en nagenoeg al het onderhoud aan de haven zelf uit. Een harde voorwaarde voor toelating als lid is dus dat je bereid bent je handen voor de vereniging uit de mouwen te steken. De zelfwerkzaamheid is niet af te kopen. Je kunt worden ingedeeld bij het zomer- of winterklaar maken van de haven, bestuurstaken uitvoeren of actief zijn in een van de vele commissies. Ook kun je jezelf als parttime havenmeester opgeven. Je bent dan een of meerdere dagen gastheer of gastvrouw van onze haven.