Als aspirant-lid van onze vereniging kun je op de wachtlijst (*zie NOTE onder) worden geplaatst om in aanmerking te komen voor een vaste ligplaats binnen de verenigingshaven. Om aspirant-lid te worden vul je het aanvraagformulier onderaan deze pagina in.

Na ontvangst van de aanvraag, plaatsen we je op de wachtlijst en ontvang je via de penningmeester een factuur van 35 euro. Na betaling ben je aspirant-lid van onze vereniging. Zolang je op de wachtlijst staat brengen we dit bedrag jaarlijks in rekening. Voor dit bedrag heb je recht op:

  • 4 overnachtingen tijdens het vaarseizoen in onze haven als passant,
  • deelname aan (zelfwerkzaamheids)activiteiten, evenementen en zeilwedstrijden,
  • aanwezigheid als toehoorder bij de algemene ledenvergadering,
  • plek op de wachtlijst voor een vaste ligplaats,
  • ontvangst van ons clubblad ‘Het Blocqschrift’.

Jaarlijks organiseren we een informatiebijeenkomst voor aspirant-leden waarbij het accent ligt op kennismaking en informatie over de activiteiten die de vereniging organiseert. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Commissie Instroom. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Als er een vaste ligplaats vrijkomt word je hierover geïnformeerd. De kosten voor een ligplaats zijn bij de vereniging als volgt opgebouwd.

  • Bij de start van de haven is geïnvesteerd. Alle leden dragen eenmalig bij aan die investering in de vorm van een lening. De bijdrage is afhankelijk van het aantal m2 van de ligplaats, zie tabel. Je koopt dus niet je ligplaats, maar je draagt bij aan de totale investering. De investering krijg je in zijn geheel, zonder rente of indexering, terug als je het lidmaatschap opzegt.
  • Liggeld per kalenderjaar op basis van de boxafmeting, zie tabel.
  • Contributie aan de vereniging per kalenderjaar, zie tabel.
  • Eenmalige bijdrage in de kosten ligplaatstoewijzing: € 50.
  • Borg heksleutel: € 35.

Toekenning van een ligplaats*:

Om ervoor te zorgen dat de schepen voldoende boxruimte hebben en om aanvaringen te voorkomen vragen we je om de afmetingen van je schip zo precies mogelijk op het aanvraagformulier invullen. Het gaat om het schip over de totale lengte en breedte inclusief uitstekende delen.

Het kan zijn dat je wat langer op de wachtlijst staat en intussen een nieuw (groter) schip hebt gekocht of dit wilt gaan doen. Wil je wijzigingen in afmetingen aan ons doorgeven via het emailadres van de wachtlijstbeheerder. Dit voorkomt teleurstelling achteraf. Hoe de toekenning van een ligplaats plaatsvindt en welke boxmaat voor jouw schip geschikt is vind je in het Reglement Toelating en Toewijzing.

*NOTE:  (situatie november 2022) –  De wachtlijst is momenteel gesloten voor schepen met een lengte groter dan 13.55  meter.
*BELANGRIJK!  De lengte van het schip wordt gemeten over alles!  (dus ook uitstekende delen als anker, boegspriet, preekstoel, davids enz. tellen mee!)

Voor verdere informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de wachtlijstbeheerder  LedenBvK@gmail.com

Boxinvestering 2022

Downloaden (PDF, 34KB)

Richtlijn toelating

Downloaden (PDF, 102KB)

De maximale bootmaat is over alles! Inclusief preekstoel, davids etc. Zie Richtlijn.