Je gaat lekker met je boot weg? Meld je af bij de havenmeester als je een nacht of langer niet in de Blocq ligt. Tijdens je afwezigheid kan de havenmeester je box voor passanten gebruiken. Dit spekt de kas met havengelden, maar het werkt ook positief door op het door ons jaarlijks af te dragen liggeld. Om je af te melden staan er drie methoden tot je beschikking:

1) Via de website (bij voorkeur)


2) Bij de havenmeester

Naast de deur van het havenkantoor vind je in de plexiglas houder formulieren voor afmelding. Na invulling het formulier door de brievenbus in de deur van het havenkantoor deponeren.

3) Via havenmeestertelefoon

Voor de vergeten afmeldingen: +31 (0)6 275 124 97.

Schuifbordje

Geef, naast de afmelding bij de havenmeester, zelf met schuifbordje in uw box, je afwezigheid aan.

Groen De box is beschikbaar. Ik ben een aantal dagen weg.
 Geel De box is beschikbaar tot a.s. zondag 12:00 uur.
 Rood De box is niet beschikbaar.

Bij gemelde afwezigheid zet de havenmeester vóór terugkomst het schuifbordje weer op ‘rood’. Bel voor de volledigheid op de dag vóór terugkomst de havenmeester of hij/zij de box op ‘rood’ wil zetten.

In geval het schuifbordje onverhoopt niet op groen is gezet en er geen afmelding heeft plaatsgevonden, is de havenmeester bevoegd een box die twee dagen achter elkaar leeg is gebleven op groen te zetten. Bij terugkomst in de haven kan dat voor de ligplaatshouder dus even lastig zijn!