Overlijden Philippe van Thiel

De redactie kreeg het droevige bericht dat Philippe van Thiel is overleden, de eigenaar van het bekende etablissement Haddock.
Philippe was lid van onze vereniging.
Veel oudere leden zullen dankbare herinneringen bewaren aan de ledenvergaderingen bij Haddock.
De BvK heeft daar jarenlang gratis kunnen vergaderen, met na afloop een lunch die altijd heel goed bezocht werd.
In het komende Blocqschrift zal een uitgebreider In Memoriam worden opgenomen.

Namens de redactie

Ans Roozemaal