Toch een overslaghaven  naast onze jachthaven?

De Blocq in het kort:
Paradijs voor natuurliefhebbers􏰁 en watersporters. Jachthaven van Almere Buiten. Startpunt van excursies Wilgenbos en Lepelaarsplassen. Oudste stukje Zuidelijk Flevoland. Het gemaal De Blocq van Kuffeler is historisch erfgoed. Een voormalig werkeiland van Rijkswaterstaat. Een plezier om te wonen. Verbinding Markermeer met de Blauwe As. Oase van rust. Een plek om op adem te komen!
De vier grote natuurgebieden in Flevoland, Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en Markermeer, vormen samen Nationaal Park Nieuw Land. De Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer zijn gemaakt door de mens. Vervolgens kreeg de natuur de ruimte, met prachtige en unieke natuurgebieden als resultaat. Samen vormen ze het grootste man‐made natuurgebied ter wereld. Nationaal Park Nieuw Land is een initiatief van de provincie Flevoland. Ze doen het samen met Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Het Flevolandschap, de Gemeenten Almere, Lelystad en Zuiderzeeland. Met elkaar willen zij dit weidse natuurgebied beheren en verder ontwikkelen.
Maar juist in dit prachtige natuurgebied heeft recyclingmaatschappijCirwinn(vroeger genaamd De Vijfhoek) te Almere toch weer nieuwe plannen gemaakt om een overslagbedrijf voor onder andere afval te realiseren. 

Deze wens lijkt haaks te staan op de ideeën van de Gemeente Almere, want de omgeving bij De Blocq van Kuffeler is een plek die door de gemeenteraad in een besluit in december 2014 is aangewezen als locatie waar toerisme en recreatie gestimuleerd moeten worden. 
Sinds 2009 houden we al tegen dat Cirwinn een overslagbedrijf begint in ons mooie Nationaal Park Nieuw Land. Dat tegenhouden kost erg veel tijd en gelobby.

Bewonersvereniging De Blocq van Kuffeler werkt hierin samen met de WSV De Blocq van Kuffeler, Flevolandschap en Zuiderzeeland. Reeds viermaal heeft de gemeenteraad dit slechte plan afgewezen. Het levert geen meerwaarde op voor het gebied en ook geen economische waarde voor het grotere geheel. Nu onderneemt Cirwinn voor de vijfde keer een poging. 

Half September is er een gesprek geweest met drie afgevaardigden van de Bewoners BvK en apart daarvan een gesprek tussen Barry Hoogendoorn – onze voorzitter – en een projectleider plus communicatie adviseur die in opdracht van Cirwinn handelen. In dat gesprek zijn de volgende punten naar voren gekomen: Op het oostelijke deel van de werkeilanden op de Blocq van Kuffeler heeft Cirwinn weer plannen voor een overslag: er is weer nieuw leven in een oud plan geblazen. Het plan is in grote lijnen hetzelfde als het plan van 2016/17. Het wordt een aan‐ en afvoerhaven van betonpuin. (Er wordt gezegd dat het betonpuin van de Metropool Regio Amsterdam is, maar wij betwijfelen dat). Het enige verschil met het vorige plan is dat er geen opslag is gepland. 

Er komen twee silo’s van negen meter hoog en een platform van 30 x 35 meter. Het aantal
vrachtwagenbewegingen zal bij de start 200 x per dag zijn van

Cirwinn naar de loskade en kan oplopen naar 800 als de geprojecteerde groei doorzet. Er gaan schepen tot 3000 ton gebruikt worden. (Waarschijnlijk vanwege de diepgang niet helemaal vol). 

Openingstijden zijn van 06.00 – 20.00 uur.
Het puin wordt met grijpers in de stalen bak gelost (herrie en fijnstof). De vrachtwagens rijden onder de silo’s en het puin wordt in de vrachtwagens gestort (herrie en fijnstof). Dit gaat net zolang door tot de boot leeg is.

 

De loskade kan ook door andere bedrijven dan alleen Cirwinn gebruikt worden.
Kortom: een industriële activiteit die niet past in een gebied waar heel veel ecologische en toeristische ontwikkelingen gaande zijn. We gaan voor de vijfde keer proberen dit plan tegen te houden. 
In het gesprek met de projectleider van Cirwinn is ons een verslag beloofd met antwoord op de volgende vragen:

1 .Wat is er nu anders waardoor Cirwinn denkt dat het nu wel gaat lukken? 
2. Heeft u onderzocht wat voor het effect het heeft op het milieu en zicht?
3. Er is nu een onderzoeksnotitie. Is dat voldoende of komt er nog een MER  Milieueffectrapportage)?
4. Inzage in het stikstofrapport.
5 .Planning en stappenplan, inclusief de benodigde acties van Cirwinn.
6.Wat is het effect van het plan van Cirwinn op de bewoners van OvD en het milieu (inclusief geluidsnormen, fijnstof, stikstof etc).

Zuiderzeeland (grondeigenaar) geeft aan dat er voorlopig beslag op de grond ligt, dus er mag nog niks. Bewonersvereniging BvK, WSV BvK, Flevolandschap, Zuiderzeeland en Camping Waterhout: we zeggen allemaal NEE tegen een overslag. 

Meer informatie zal zo snel mogelijk volgen. We hebben de volgende website ingericht: blocq‐de‐puinbak.nl

Dit stuk is ter informatie zodat wij, als BvK leden, weten wat er gaande is rondom onze mooie jachthaven.

Dit willen we niet !