Ter Waarschuwing

” Via Jeroen Dorr bereikte de redactie het onderstaande bericht.Ter waarschuwing!”

Al enige tijd worden wij lastig gevallen door Jachthaven.nl. Deze website pretendeert ‘te bemiddelen in ligplaatsen’. Alhoewel wij, als jachthaven, blij zijn met ondersteuning van onze activiteiten, moeten we u helaas laten weten dat deze website zich ongevraagd aan ons opdringt, namens onze haven naar potentiële “klanten” communiceert en als gevolg daarvan ook ongevraagd facturen verstuurd. Dit alles vindt plaats zonder overleg met en toestemming van ons. Na meerdere contacten, althans pogingen daartoe, waarbij wij meerdere keren vriendelijk en toch dringend hebben verzocht ons niet meer te benaderen, ons niet meer te vermelden op hun website(s) en zeker niet uit onze naam te communiceren, blijft jachthaven.nl structureel doorgaan met deze praktijken.
Bij deze informeren wij u dat wij, als Jachthaven Nijesyl, geen enkele verbintenis met Jachthaven.nl hebben en wijzen dan ook elke aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit deze ongewenste dienstverlening af.
Het verkrijgen van een ligplaats dan wel het als passant verzoeken om een ligplaats kan uitsluitend en alleen plaatsvinden via onze eigen website. Aanvragen die via “bemiddelingsbureaus” of “bemiddelingssites” tot stand komen worden niet in behandeling genomen en geven geen enkel recht op een ligplaats, ook niet als daarvoor reeds geld is betaald aan de bemiddelende organisatie.”
Samen met andere jachthavens proberen wij onze krachten te bundelen en melding te doen bij overkoepelende organisaties. O.a. de HISWA keurt deze praktijk rigoureus af. Er is hier namelijk sprake van misleiding en oplichting van watersporters en havens.

Namens de redactie

Ans Roozemaal