|

Brainstormsessie 8 November


Als bestuur willen we graag met leden brainstormen over de toekomst van onze vereniging. In het verleden hebben zo’n sessie gehad over de financiële positie van onze club en dit voorjaar hadden we zo’n bijeenkomst over mogelijke aansluiting bij de nieuwbouw van de Trekvogel.

Op 8 november a.s. (Blocqhut, aanvang 19:30) willen we een wat bredere discussie over o.a. de volgende onderwerpen:

  • Positie BvK (status haven, erfpacht, financiën, wachtlijst, energie, parkeerruimte, clubhuis)
  • Zelfwerkzaamheid, havenmeesters, inhuur vakantiehavenmeester.
  • Mogelijke uitbreiding haven, meer ligplaatsen/grotere ligplaatsen/sloepen
  • Omgeving: Buren, Almere ZW, Drijvende stad, Oostvaarders archipel, fietsroute, Trekvogel
  • Energie besparing & productie; Zonnepanelen
    Wvttk.

Het bestuur