|

Verkeershinder door oefening hulpdiensten 14 mei 2022

Beste Leden,

De bewoners van het Oostvaardersdiep ontvingen deze week bijgaande informatie van Veiligheidsregio Flevoland.
Deze informatie is ook van belang voor alle leden van onze vereniging.

Op zaterdag 14 mei 2022 oefenen de gezamenlijke hulpdiensten
( politie, brandweer, GHOR, bevolkingszorg en Rijkswaterstaat) tussen 08.00 en 14.00 uur ter voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing en voor het vergroten van uw veiligheid.
Deze Grootschalige Multidisciplinaire Veldoefening ( GMVO) vindt elk jaar in een andere gemeente in Flevoland plaats en wordt georganiseerd door de veiligheidsregio Flevoland. Dit jaar wordt de oefening gehouden in de gemeente Almere in het gebied rond de Zuidersluis en het gemaal Blocq van Kuffeler aan de Oostvaardersdijk.
Het is mogelijk dat u, als omwonende of als lid van de jachthaven aan het Oostvaarderdiep, hiervan enige hinder zal ondervinden omdat een deel van de oefening plaatsvindt op de Oostvaardersdijk naar de Zuidersluis toe. Vanuit de provincie Flevoland worden verkeersmaatregelen en begeleiders ingezet.
Daarnaast wordt gezorgd voor omleidingroutes.
Wij oefenen voor uw veiligheid en hopen op begrip voor eventuele overlast tijdens deze oefening.

Voor vragen kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met Team Communicatie Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Telefoon: 085-7432854.

Tot zover deze informatie.

Met vriendelijke groet!

Namens de redactie
Ans Roozemaal